tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Piątek, 3 grudnia 2021   Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych

Naczelnik Dorota Wilk
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój nr 113
Tel. (63) 262 75 30
e-mail: mienie.komunalne@kolo.pl 

Zastępca Naczelnika Renata Kwiręg
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 502
Email: mieszkania@kolo.pl

Pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych:

Danuta Klimczak
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111
Telefon:  (63)  26 27 502
Email: wykupy@kolo.pl
Marta Marszałek
Stanowisko: Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, I piętro, 62-600 Koło, pokój nr 109 
Telefon:  (63)  26 27 517
Email: sprzedaz@kolo.pl
Marta Wróblewska
Stanowisko: Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, I piętro, 62-600 Koło, pokój nr 109 
Telefon:  (63)  26 27 517
Email: sprawy.lokalowe@kolo.pl
Magdalena Świętochowska
Stanowisko: Podinspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, I piętro, 62-600 Koło, pokój nr 109 
Telefon:  (63)  26 27 517
Email: sprawy.lokalowe@kolo.pl
Karolina Więtczak
Stanowisko: Podinspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, I piętro, 62-600 Koło, pokój nr 108 
Telefon:  (63)  26 27 516
Email: geodezja@kolo.pl

 

Zakres działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych należy w szczególności:
1) nadzór nad zasobami mieszkaniowymi Gminy:
a) przygotowywanie projektów umów z administratorami/zarządcami mieszkaniowych zasobów Gminy,
b) przygotowywanie propozycji zmian wysokości czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
c) przygotowywanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
d) prowadzenie i aktualizacja wykazu budynków mieszkaniowego zasobu Gminy.
2) realizacja spraw związanych z najmem lokali w tym:
a) przyjmowanie i rejestracja wniosków o przydział lokalu z zasobów Gminy,
b) przygotowywanie materiałów do sporządzania projektów rocznych wykazów osób kwalifikujących się do wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych,
c) współudział i obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
d) prowadzenie i aktualizacja wykazów osób uprawnionych do otrzymania komunalnego lokalu mieszkalnego, socjalnego i pomieszczenia tymczasowego,
e) przygotowywanie projektu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło.
3)  reprezentowanie interesów Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych:
a) udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
b) planowanie kosztów utrzymania zasobów Gminy zgodnie z posiadanymi udziałami we Wspólnotach Mieszkaniowych,
c) współpraca z Zarządcami i Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych.
4) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) tworzenie zasobów nieruchomości Gminy Miejskiej Koło oraz gospodarowanie tymi zasobami,
b) sprzedaż nieruchomości gminnych;
c) oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
d) zamiana nieruchomości,
e) nabycie nieruchomości,
f) przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
g) ustanawianie służebności,
h) wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości,
i) podziały nieruchomości,
j) ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
k) przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości,
l) ustalanie opłat adiacenckich,
m) prowadzenie postępowania związanego z wykonywaniem prawa pierwokupu.
5) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o własności lokali:
a) sprzedaż lokali użytkowych,
b) sprzedaż lokali mieszkalnych.
6) prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym rozgraniczenia nieruchomości,
7) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom, placom oraz ich numeracji porządkowej,
8) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
9) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego,
10) realizacja zadań i przygotowywanie informacji związanych ze stanem mienia komunalnego,
11) przygotowywanie wniosków w postępowaniu sądowym o założenie, zmianę treści lub zamknięcie księgi wieczystej dla nieruchomości w związku z zawieranymi transakcjami i prowadzonym i postępowaniami.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe