tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Piątek, 3 grudnia 2021   Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Lucjusza

Strażnicy

Komendant
Krzysztof Ossowski

Zastępca Komendanta
Krzysztof Wojciechowski

inspektor Marek Banasiak
młodszy strażnik Tomasz Nykiel
aplikant Adam Trzeszczyński

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Aneta Gruberska
Mirosław Kazimierczak
Elżbieta Stasiak
Andrzej Mencel

Monitoring wizyjny miasta Koła

Ewelina Kosmalska
Klaudiusz Dziamara
Roman Perkowski
Bartosz Madej
Magdalena Śmietańska

Podstawowe zadania Straży Miejskiej

Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie utrzymania porządku, ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
2) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
3) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
4) doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,          
5) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
6) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu,
7) asystowanie przy czynnościach egzekucyjnych lub porządkowych podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego.
2. Szczegółowy zakres działania i kompetencji Straży Miejskiej reguluje Regulamin Straży Miejskiej w Kole.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe