tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Kontakt

Urząd Miejski w Kole
 
Punkt Obsługi Mieszkańca: 
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter (hol)
Telefon: (63) 272 08 10, (63)  27 22 311
fax (63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl

Korespondencję kierować na adres:
Urząd Miejski w Kole
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło

www: www.kolo.pl
BIP: www.bip.kolo.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP: Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP: Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON: Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON: Gmina Miejska Koło: 311620880

Czas pracy Urzędu Miejskiego w Kole:
Poniedziałek - 7.30 - 15.30 - (sekreteriat Burmistrza - 7.30 - 17.00)
Wtorek, środa, czwartek, piątek - 7.30 - 15.30.
  

Aby wypełnić poniższy formularz kontaktowy, należy oprócz treści sprawy (np. pytania) w poszczególnych rubrykach wpisać swoje dane: imię, adres e-mail oraz nr telefonu (nieobowiązkowy) – aby pracownik Urzędu Miejskiego przesłał odpowiedź adresatowi lub mógł się z nim skontaktować.

Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
 
Realizując zadania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243 ze zm.) Urząd Miejski w Kole informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem w następujący sposób.

Osoba uprawniona, przez którą rozumieć należy osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi, którymi w rozumieniu ww. ustawy są m. in. organy administracji publicznej.

Osoba uprawniona w kontakcie z urzędem ma prawo do:
  • skorzystania z pomocy wyznaczonego do obsługi osób niesłyszących pracownika urzędu,
  • skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego,
  • skorzystania z pomocy tłumacza systemu językowo – migowego,
  • w przypadku osoby głuchoniewidomej istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza – przewodnika.
Aby móc skorzystać z pomocy tłumacza osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w urzędzie tzw. wniosku o skorzystanie ze świadczenia, którego formularz znajduje się na stronach internetowych www.bip.kolo.pl oraz www.kolo.pl

Wniosek należy złożyć na ww. formularzu:
  • w sekretariacie urzędu zlokalizowanym w gmachu głównym przy ul. Mickiewicza 12 w Kole
  • za pośrednictwem skrzynki e-mailowej um@kolo.pl lub faksu nr 63 27 22 984.


Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 ze zm.).

 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Ustawa daje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego.

 

Lokalizacja urzędu

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe