tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Komisje Rady Miejskiej

Rada Miejska ze swojego grona moze powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 
 

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
 1. Cesarz Andrzej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Cesarz Robert
 3. Kaftan Marek
 4. Kuty Sebastian
 5. Piasecki Michał

Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Skład osobowy Komisji Prawa i Porządku Publicznego:
 1. Gibaszek Grzegorz - Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego
 2. Hanefeld Mariusz
 3. Kaftan Marek
 4. Musiałek Halina
 5. Sokołowska Maria

Komisja Budżetu i Finansów

Skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów:
 1. Król Adrian - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
 2. Baryła Ewa
 3. Janiak Marcin
 4. Kuty Sebastian
 5. Lewicka Ewa
 6. Pękacz Urszula
 7. Sobolewski Tomasz

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 1. Piasecki Michał - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 2. Cesarz Andrzej
 3. Obiała Wanda
 4. Pękacz Urszula
 5. Szafrański Artur

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego

Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego:
 1. Obiała Wanda - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego
 2. Brzoska Teresa
 3. Janiak Marcin
 4. Król Adrian
 5. Piasecki Michał
 6. Szafrański Artur
 7. Tomczyk Jarosław

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład osobowy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej:
 1. Brzoska Teresa - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
 2. Brzeg Sławomir
 3. Kuty Sebastian
 4. Lewicka Ewa
 5. Sokołowska Maria

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:
 1. Cesarz Robert - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 2. Baryła Ewa
 3. Budny Mariusz
 4. Cesarz Andrzej
 5. Hanefeld Mariusz
 6. Kaftan Marek
 7. Musiałek Halina
 8. Tomczyk Jarosław

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Pękacz Urszula - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 2. Baryła Ewa
 3. Brzeg Sławomir
 4. Cesarz Robert
 5. Gibaszek Grzegorz

Komisja Statutowa

Skład osobowy Komisji Statutowej
 1. Sobolewski Tomasz - Przewodniczący Komisji Statutowej Tomasz Sobolewski
 2. Baryła Ewa
 3. Gibaszek Grzegorz
 4. Hanefeld Mariusz
 5. Kuty Sebastian
 6. Pękacz Urszula
 7. Sokołowska Maria
 8. Szafrański Artur

Komisja Inwentaryzacyjna

Skład osobowy Komisji Inwentaryzacyjnej
 1. Urszula Pękacz
 2. Robert Cesarz
 3. Artur Szafrański
 4. Dorota Piotrowicz
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe