tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Biuro Rady Miejskiej

Karolina Więtczak
Stanowisko: Główny Specjalista
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 105
Tel. (63) 262 75 44
e-mail: biuro.rady@kolo.pl

Anna Krakowska
Stanowisko: Pomoc administracyjna
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 105
Tel. (63) 262 75 44
e-mail: br@kolo.pl


Podstawowe zadania Biura Rady Miejskiej:

Do zadań Biura Rady Miejskiej, którego celem jest zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej, jej komisji oraz sprawy kancelaryjno - techniczne, należy w szczególności:
1) przygotowywanie pod nadzorem Sekretarza materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) kompletowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
3) protokołowanie sesji i posiedzeń komisji Rady oraz ich obsługa techniczno-administracyjna,
4) prowadzenie rejestru uchwał, przesyłanie organom nadzoru oraz ich archiwizowanie,
5) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
6) dbałość o terminowe doręczenie zawiadomień i materiałów na sesje Rady,
7) prowadzenie spraw kancelaryjnych Rady,
8) obsługa radnych przez tworzenie im właściwych warunków wykonywania ich mandatów, 9) współdziałanie z Przewodniczącym Rady w zakresie wszelkich czynności związanych
z kierowaniem pracami Rady,
10) przygotowywanie projektów uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
11) obsługa techniczna Komisji Honorowej oraz prowadzenie ewidencji nadanych tytułów  honorowych,
12) przekazywanie uchwał Rady do publikacji w BIP i merytorycznych Wydziałów.

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe