tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Stanowisko ds. Kontroli


Podstawowe zadania stanowiska ds. kontroli:

Do podstawowych zadań Stanowiska ds. Kontroli należy w szczególności:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta w zakresie prowadzonej przez nie gospodarki finansowej,
2) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,
3) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli z zakresu wydatkowania udzielonych dotacji na realizację zadań własnych gminy, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
4) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli zawierających opis stanu faktycznego, pozwalający na dokonanie oceny oraz stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości w świetle obowiązujących jednostkę przepisów prawnych,
5) opracowywanie wystąpień pokontrolnych, jak i planu kontroli na dany rok budżetowy,
6) sporządzanie rocznej informacji z przeprowadzonych kontroli,
7) realizowanie zadań pełnomocnika (koordynatora) do spraw kontroli zarządczej:
a) koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie w każdym jej obszarze,
b) gromadzenie dokumentacji z kontroli zarządczej,
c) aktualizowanie dokumentów związanych z kontrolą zarządczą,
d) koordynowanie działań związanych z przeprowadzaniem samooceny,
e) sporządzanie informacji o wykonaniu planu realizacji zadań i celów za rok poprzedni oraz wniosków z funkcjonowania kontroli zarządczej w terminach i formie określonych w procedurach dotyczących zarządzania ryzykiem.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe