tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Czwartek, 7 grudnia 2023   Imieniny: Marcina, Ambrożego, Agatona

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Katarzyna Wojtysiak
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 103
Tel. (63) 262 75 28
e-mail: sprawy.obywatelskie@kolo.pl

Zastępca Naczelnika Krystyna Białecka
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 103
Telefon:  (63)  26 27 524
Email: ewidencja.ludnosci@kolo.pl

 

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich:

Teresa Krygier
Stanowisko:  Inspektor ds. dowodów osobistych
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 4
Telefon:  (63)  26 27 527
Arleta Wieczorek
Stanowisko:  Podinspektor ds. dowodów osobistych 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 4
Telefon:  (63)  26 27 527

Podstawowe zadania Wydziału Spraw Obywatelskich:

Do podstawowych zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) przyjmowanie dowodów osobistych dostarczonych przez uprawniony organ,
3) przyjmowanie kopert z kodami PUK,
4) prowadzenie rejestru zgłoszeń utraty dowodu osobistego,
5) prowadzenie rejestru zgłoszeń uszkodzenia dowodu osobistego,
6) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
7) wydawanie zaświadczeń o uszkodzeniu dowodu osobistego,
8) wydawanie zaświadczeń na podstawie Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentów związanych z wydaniem dowodów osobistych,
9) unieważnianie dowodów osobistych w aplikacji ŹRÓDŁO,
10) udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
11) wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych oraz odmowie udostępnienia danych,
12) nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkałym poza granicą RP przy ubieganiu się o wydanie dowodu osobistego,
13) wyjaśnianie niezgodności danych znajdujących się w RDO,
14) realizacja zleceń potwierdzających zgon posiadacza dowodu osobistego,
15) archiwizacja kopert dowodowych,
16) przyjmowania zgłoszenia zameldowania na pobyt stały, pobyt czasowy,
17) przyjmowanie zgłoszenia wymeldowania z pobyt stałego, czasowego,
18) przyjmowanie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
19) przyjmowanie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
20) nadawanie numeru PESEL na wniosek i z urzędu,
21) prowadzenie postępowań meldunkowych dot. zameldowania lub wymeldowania decyzją administracyjną,
22) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców,
23) wydawanie zaświadczeń z urzędu o zameldowaniu na pobyt stały,
24) wydawanie zaświadczeń na wniosek o zameldowaniu na pobyt czasowy,
25) wydawanie zaświadczeń na wniosek o wymeldowaniu z pobytu stałego/czasowego,
26) wydawanie zaświadczeń na wniosek o ilości osób zameldowanych pod adresem,
27) wydawanie zaświadczeń na wniosek o wszystkich adresach i okresach zameldowania,
28) usuwanie niezgodności w bazie PESEL,
29) udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
30) rejestr wyborców:
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- sporządzanie kwartalnych meldunków w systemie WOW o stanie rejestru wyborców,
- przyjmowanie wniosków o dopisanie się do stałego rejestru wyborców,
- wydawanie decyzji o wpisaniu do RW, zakładanie kart osobowych wyborcy.
31) współudział w wyborach i referendach w zakresie sporządzania i aktualizacji spisu wyborców, weryfikacji w rejestrze wyborców i systemie WOW kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz kandydatów na radnych,
32) sporządzanie okresowych wydruków oraz aktualnych zawiadomień  o zgłoszeniu zmian do szkół,
33) sporządzanie zawiadomień o zmianach do WKU,
34) sporządzanie wydruków do Urzędu Skarbowego o liczbie mieszkańców wchodzących w skład poszczególnych parafii,
35) sporządzanie wydruków do kwalifikacji wojskowej,
36) aktualizacja katalogu adresowego w systemie SELWIN,
37) poświadczenia pozostawania osoby przy życiu,
38) prowadzenie spraw związanych z repatriantami.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe