tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Inne placówki

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola SzymanowskiegoPaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 11
Tel. (63) 272 22 65
Dyrektor: Marek Kłaniecki
www: http://www.psmkolo.art.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Kole kształci uzdolnioną muzycznie młodzież z całego powiatu kolskiego od ponad 30 lat. Szkoła jest prowadzona i w przeważającej części utrzymywana przez Ministerstwo Kultury. Pomoce naukowe, głównie instrumenty muzyczne finansują rodzice. W szkole muzycznej nauczanie odbywa się w dwóch cyklach:

 • 6 - letnim (klasa I dla uczniów w wieku od 7 do 10 lat),
 • 4 - letnim (klasa I dla uczniów w wieku od 10 do 16 lat).

Uczniowie kształcą swoje umiejętności na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, klarnet, flet, trąbka, waltornia, saksofon, gitara klasyczna i perkusja.

Zapisy do szkoły odbywają się od marca do połowy maja. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest wysoka punktacja zdobyta przez kandydata podczas badania przydatności do szkoły. Badanie to polega głównie na określeniu predyspozycji muzycznych kandydata. Przyjęcie do szkoły jest również uzależnione od wolnych miejsc na dany instrument. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8-16.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
62-600 Koło, ul. Kolejowa 13
Tel. (63) 272 04 57
Dyrektor: Elżbieta Budzińska
www: http://www.soswkolo.szkolnastrona.pl/

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole jest placówką całodobową. Nasi wychowankowie to dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 24 lat. Budynki ośrodka położone są w starej części miasta w sąsiedztwie zabytkowego ratusza w stylu klasycznym, późnobarokowego klasztoru i gotyckiego kościoła farnego. Z okien szkoły rozciąga się malowniczy widok na dolinę rzeki Warty i ruiny zamku z czasów króla Kazimierza Wielkiego.

Ośrodek tworzą:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • szkoła zawodowa kształcąca m.in. w zawodach: kucharz małej gastronomii, krawiec, murarz, sprzedawca, masarz, ogrodnik lub zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
 • szkoła podstawowa, gimnazjum oraz przysposobienia zawodowego dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • internat.
Zajęcia specjalistyczne:
 • muzykoterapia,
 • terapia pedagogiczna,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia z logopedii,
 • fachowa pomoc psychologiczna i pedagogiczna.
Kółka zainteresowań:
 • ekologiczny,
 • "Popołudniowy klub książkolubów",
 • Uczniowski Klub Sportowy "WARTA,"
 • teatrzyk,
 • PCK,
 • SKO.

Internat
Budynek w którym znajduje się internat jest zabytkiem klasy zerowej, wpisany do rejestru zabytków w 1991 roku.

Na dzieci mieszkające w internacie czekają:

 • troskliwi, serdeczni, życzliwi opiekunowie,
 • smaczne, zdrowe posiłki,
 • ciekawe zajęcia świetlicowe, dyskoteki, ogniska, wycieczki, gry,
 • zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe,
 • pomoc materialna w postaci odzieży, zabawek, itp.,
 • istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka.

Nasi laureaci
Uczniowie biorą bardzo aktywny udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, przeglądach muzycznych i teatralnych. Zajmują często wysokie lokaty, zdobywają nagrody i wyróżnienia:

 • III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Świat kolorów",
 • IV miejsce w konkursie plastycznym z obsadą międzynarodową TPD "Dbam o piękno mego domu - Ziemi",
 • wyróżnienie w VII Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Warszawie,
 • Wicemistrzostwo Polski w Ogólnopolskim Biegu Przełajowym im. Janusza Kusocińskiego.

Integracja
Nasi wychowankowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta, wychodzą do kina, na koncerty i wystawy. Spotykają się ze swoimi rówieśnikami podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych, zawodów, festynów. Została nawiązana stała współpraca z lokalnymi szkołami, przedszkolami, instytucjami społecznymi.

Kadra pedagogiczna
Realizowanie zadań z edukacji, wychowania i rehabilitacji jest możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Każdy nauczyciel, wychowawca, pedagog jest przygotowany do pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Kadra jest młoda, ambitna, twórcza, efektywna, osiągająca znakomite wyniki w przygotowaniu naszych wychowanków do życia w społeczeństwie.

Organizujemy:

 • turnusy rehabilitacyjne nad morzem, w górach.

Dowóz dzieci
Nasi uczniowie mogą również skorzystać z dowozu szkolnym samochodem. W chwili obecnej dzieci są dowożone z okolic Babiaka, Kościelca, Powiercia i Koła. Dowóz szkolnym samochodem jest szczególnie korzystny dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zapraszamy:

 • do udziału w zajęciach otwartych dla rodziców oraz na DNI OTWARTE, które pozwolą rodzicom oraz przyszłym uczniom poznać nowych kolegów, nauczycieli, szkołę.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Założycielka placówek: Eugenia Peda

W 1986 roku powołane zostało przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym, którym kieruje przewodnicząca Eugenia Peda. Przy jednym z przedszkoli miejskich powstają dwa oddziały specjalne. W myśl ustawy oświatowej mogły w nich przebywać dzieci specjalnej troski tylko do 10-go roku życia. W kwietniu 1990 roku dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych oraz te, które pozostawały w domach - znalazły swe miejsce w kolskim żłobku. Opiekę i pielęgnację zapewniał personel żłobka. W miarę zdobywania środków, Koło zatrudniało specjalistów: fizjoterapeutów, pedagogów, logopedę, psychologa. W styczniu 1992 roku Koło Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym przy TPD przekształca się w Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Terenowe Koło, którego Zarząd Główny mieści się w Warszawie. Koło zrzeszające 160 członków kontynuuje swoją działalność nadal pod przewodnictwem - Eugenia Peda. W grudzień 1992 roku władze miasta przyznają 2/3 budynku po żłobku na cele Koła. Powołana zostaje pierwsza placówka: Środowiskowy Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy, który zatrudnia: terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, logopedów, psychologa, pielęgniarkę i pracowników administracyjno-obsługowych. Ze środków PFRON zakupiony zostaje mikrobus, który dowozi dzieci do placówki z ościennych gmin. We wrześniu 1993 roku uruchomiona zostaje hydroterapia oraz zamontowana platforma umożliwiająca komunikację pionową dzieciom na wózkach inwalidzkich. W październiku 1993 roku rozpoczyna działalność placówka dla najmłodszych dzieci: Ośrodek Wczesnej Interwencji. Rok później otwarta zostaje kolejna forma działalności: Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla młodzieży powyżej 16 roku życia. Rok 1996 przynosi kolejne zmiany. Przy Kole zaistniał Klub Sportowy dla młodzieży WTZ. Zawodnicy zdobywają liczne medale w wojewódzkich i ogólnopolskich Olimpiadach Specjalnych. Pani Eugenia Peda - inicjatorka wszystkich dokonań, w uznaniu zasług za działalność społeczną na rzecz dzieci otrzymuje tytuł "Człowieka Roku 1995 województwa konińskiego" oraz nominację na "Człowieka Wielkiego Serca" w plebiscycie telewidzów PTV. W maju 1998 roku zostaje odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi "Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin". W październiku 1999 roku bohaterka programu "Zwyczajni - Niezwyczajni" - TVP. Listopad - Medal Miasta Koła za działalność społeczną.


Warsztat Terapii Zajęciowej
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Kierownik: Damian Sochacki

WTZ działa 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Obejmuje rehabilitację 25 uczestników powyżej 16-go roku życia w 5 pracowniach: stolarskiej, techniczno-informatycznej,krawiecko-tkackiej,ogrodniczej,gospodarstwa domowego.

Cele: rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawa zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, przystosowania i funkcjonowania społecznego.

W ramach terapii zajęciowej młodzież wykonuje prace do nabycia i na zamówienia: obrazy witrażowe (pejzaże, obiekty sakralne i inne), ceramikę dekoracyjną, kompozycje kwiatowe (stroiki okolicznościowe), wizytówki, ramki (oprawa obrazów), naprawa obuwia.


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Dyrektor: Iwona Peda-Zioła

OREW czynny jest 5 dni w tygodniu przez 9 godzin. Przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 25 lat z głębszym upośledzeniem umysłowym i kalectwem sprzężonym. Przy pomocy: terapeutów, pedagogów, psychologa, fizjoterapeutów, logopedy stymuluje się rozwój psychoruchowy dzieci.

OREW udostępnia: literaturę i czasopisma fachowe, wideotekę, sprzęt rehabilitacyjny udziela porad psychologicznych, logopedycznych.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną, specjalistyczną placówką, prowadzoną przez PSONI Koło w Kole, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które wymagają kompleksowej i wielospecjalistycznej pomocy. Ośrodek czynny jest w godzinach od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie:

 • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonym niepełnosprawnościami,
 • orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie: potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
 • woli rodziców wyrażonej na piśmie,
 • orzeczenia o niepełnosprawności.
Ośrodek umożliwia dzieciom  niepełnosprawnym spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, terapię w grupie i zajęcia indywidualne,  kontakt z rówieśnikami , środowiskiem społecznym,  rehabilitację, rekreację.

Działalność OREW  obejmuje w szczególności:
 • edukację;
 • rehabilitację;
 • terapię;
 • opiekę;
 • wsparcie  psychiczne  rodzin i podnoszenie ich kompetencji wychowawczych i społecznych;
Zadania OREW realizowane są w następujących formach:
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • wychowanie przedszkolne;
 • roczne przygotowanie przedszkolne;
 • szkoła podstawowa;
 • przysposobienie do pracy;
 • zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze;
 • grupowe, wyjazdowe formy edukacji, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji;
Poszczególne zespoły terapeutyczne obejmują dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich  poziomu funkcjonowania. Realizują harmonogram zajęć, dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznych.

Dla każdego wychowanka konstruowane są Indywidualne Programy Terapii uwzględniające jego możliwości i potrzeby. Zajęcia mają charakter zarówno grupowy jak i indywidualny. Zajęcia grupowe prowadzi nauczyciel – terapeuta, jak również muzykoterapeuta. Zajęcia indywidualne prowadzą: psycholog, neurologopeda – logopeda, kynoterapeuta, fizjoterapeuci, terapeuta SI.

Wychowankowie dowożeni są do ośrodka transportem organizowanym przez gminę, w której mieszka dziecko. Placówka także posiada bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Punkt Wczesnej Interwencji
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Ośrodek Wczesnej Interwencji
Punkt Wczesnej Interwencji
Kierownik: Iwona Peda-Zioła

OWI służy dzieciom od urodzenia do 7 roku życia zagrożonym upośledzeniem i upośledzonym umysłowo oraz tym, których rozwój jest znacznie opóźniony i nieharmonijny. Placówka funkcjonuje głównie w godzinach popołudniowych.

OWI służy również rodzinom, którym potrzebne jest wsparcie psychiczne oraz pomoc w stymulowaniu rozwoju dzieci i znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

Zespół składa się z: psychologa, fizjoterapeuty, logopedy, pedagogów-terapeutów, pracownika socjalnego.

Punkt Wczesnej Interwencji pomaga:

 • Rodzinom, którym potrzebne jest wsparcie psychiczne oraz pomoc w prowadzeniu dziecka i znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.
 • Dzieciom od urodzenia do 7 roku życia zagrożonym niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnych intelektualnie oraz tym, których rozwój psychoruchowy jest znacznie opóźniony i nieharmonijny.
Jeżeli wiecie Państwo, że Wasze dziecko na przykład:
 • urodziło się z tzw. ciąży ryzyka,
 • przyszło na świat przedwcześnie,
 • uzyskało po urodzeniu niską ocenę w skali Agar,
 • przebyło poważne niedotlenienie, miało drgawki itp.
Punkt Wczesnej Interwencji finansowany jest z projektów jednostek samorządu terytorialnego. Jego działalność uzależniona jest od pozyskanych środków, działa w godzinach od 15.00 – 19.00. Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów: 63 272 09 92 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.
 
Dlaczego wczesna interwencja?

O ile jest potrzebna, powinna zacząć się jak najwcześniej. Podatność małego dziecka na różnorodne oddziaływanie sprawia, że łatwiej wówczas osiągnąć zamierzone cele terapeutyczne i rehabilitacyjne. Często udaje się zapobiec również powstawaniu niekorzystnych, czasem nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Wczesna diagnoza, stymulacja rozwoju, rehabilitacja i poradnictwo wychowawcze pomogą Państwu zrozumieć problemy Waszego dziecka i poradzić sobie z nimi lub uniknąć niepotrzebnego niepokoju, jeśli okaże się, że rozwój jest prawidłowy.
 
Co proponujemy?
 • Kompleksową diagnozę rozwoju psychoruchowego dziecka.
 • Stałą wielospecjalistyczną opiekę konsultacyjną dla rodzin.
 • Poradnictwo wychowawcze.
 • Edukację i psychologiczne wsparcie dla rodziców. 
 • Możliwość wymiany doświadczeń z rodzicami, którzy mają podobne problemy.
W naszym punkcie pracujemy w zespole specjalistów:
 • psycholog,
 • oligofrnopedagodzy,
 • logopedzi,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta SI.
Jeżeli macie wrażenie, że Wasze dziecko na przykład:
 • nie lubi być brane na ręce,
 • unika kontaktu wzrokowego,
 • nie odwzajemnia Waszego uśmiechu,
 • często płacze i jest niespokojne bez wyraźnej przyczyny, 
 • nie interesuje się zabawkami lub nie bawi się nimi tak jak inne dzieci w tym samym wieku,
 • ma osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe i jego  rozwój ruchowy przebiega wolniej niż u rówieśników, 
 • ma kłopoty z mówieniem.
Podczas pierwszej wizyty należy mieć ze sobą:
 • karty informacyjne, wypisy ze szpitala, badania diagnostyczne,
 • książeczka zdrowia dziecka,
 • jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Poprzez ćwiczenia i odpowiednio zaplanowaną, atrakcyjną zabawę można rozbudzić w dziecku chęć do rehabilitacji i pomóc mu pokonywać trudności w rozwoju.

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej"
62-600 Koło, ul. Dąbska 40, I piętro
tel. (0-63) 27-22-66
sprawniinaczej@wp.pl
www.free.ngo.pl/sprawniinaczej
NASZ NUMER KONTA :
PKO BP O/Koło
55 1020 2762 0000 1102 0000 7302

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole jest organizacją pozarządową, dobrowolną, niezarobkową i samopomocową, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych: powstało z inicjatywy rodzin osób niepełnosprawnych.

Terenem jego działania jest miasto Koło oraz powiat kolski. W chwili obecnej stowarzyszenie zrzesza 30 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • Zespołem Downa,
 • Autyzmem,
 • niedorozwojem umysłowym.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Organizacja ta jest organizacją pozarządową, dobrowolną, niezarobkową, samopomocową utrzymującą się ze składek członkowskich oraz datków ludzi dobrego serca. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, ma osobowość prawną, status pożytku publicznego i jest zarejestrowane w KRS nr 0000020401.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Leszek Molicki - przewodniczący
 • Elżbieta Michalska - vice
 • Urszula Zawadzka - vice
 • Dariusz Kreczyński - sekretarz
 • Zofia Sołtysiak - skarbnik
Komisja Rewizyjna:
 • Maria Grzebielucha - przewodniczący
 • Dorota Olejnik - sekretarz
 • Zbigniew Ogórek - członek

Centrum Szkoleniowe Wiedza - Oddział w Kole
62-600 Koło, ul. Kolejowa 5
Tel. (63) 272 10 88

Prowadzi:

 1. Studium zawodowe (3-letnie na podbudowie szkoły zasadniczej): technik elektryk,technik mechanik,technik handlowiec,technik technologii żywienia,technik usług fryzjerskich,technik usług budowlanych
 2. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (na podbudowie szkoły podstawowej lub zasadniczej)
 3. Policealna szkoła zawodowa: technik rachunkowości

Centrum Kształcenia i Doradztwa Pozaszkolnego Delta
62-600 Koło, ul. Szkolna 1
tel. (63) 272 02 85
tel. (607) 21 62 72
Kierownik Kursów Dariusz Białecki

Centrum Delta powstało w 1998 roku. Zadaniem naszej firmy jest prowadzenie kursów językowych, komputerowych i innych w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania.

Obecnie prowadzimy:

 • kursy j. angielskiego dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych,
 • kursy j. niemieckiego,
 • kursy komputerowe I i II stopnia
 • kursy internetowe

Nasza firma mieści się w gmachu Szkoły Podstawowej Nr1 w Kole przy ul. Szkolnej 1.

Posiadamy pracownię komputerową wyposażoną w 11 komputerów multimedialnych podłączonych do internetu.

Większość zajęć odbywa się popołudniami od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. W razie konieczności zajęcia mogą odbywać się również w soboty, a nasze propozycje adresowane są dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży.

Bliższych informacji można uzyskać w sekretariacie firmy od poniedziałku do czwartku od godz. 16.00 do 19.00.


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Kierownik: Iwona Peda-Zioła

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka to „wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie”.

W ramach wczesnego wspomagania pracujemy w zespole specjalistów. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • psycholog,
 • oligofrnopedagodzy,
 • neurologopeda - logopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta SI,
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka.
Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
W ramach tej pomocy wyróżniamy wczesną interwencję logopedyczną, która jest udzielana dzieciom w pierwszych latach ich życia. Polega ona na nabywaniu kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych oraz rozwoju sprawności tych dzieci, u których rozwój mowy jest lub może być zagrożony i tych, u których już zdiagnozowano różnego rodzaju nieprawidłowości.

Badanie logopedyczne najmłodszych dzieci obejmuje ocenę:
 • warunków anatomicznych w obrębie twarzy i jamy ustnej,
 • funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
 • sposobu oddychania,
 • odruchów, m.in.: szukania, ssania, otwierania i zamykania ust, wysuwania języka, zwracania,
 • koordynacji ssania, połykania i oddychania,
 • sposobu karmienia na wszystkich etapach rozwoju,
 • pozycji, które dziecko przyjmuje w czasie spożywania posiłków,
 • rozwoju funkcji przedjęzykowych, głużenia, gaworzenia.
Wczesną interwencją logopedyczną powinny być objęte:
 • dzieci z tzw. grupy ryzyka (czyli z ciąż wielopłodowych, z porodów patologicznych, z obniżoną punktacją Apgar, dystroficzne, z problemami neurorozwojowymi, z wadami rozwojowymi, z zakażeniami z grupy TORCH, u których stwierdzono zaburzenia napięcia mięśniowego, z asymetrycznym ułożeniem ciała),
 • dzieci przedwcześnie urodzone,
 • dzieci z zespołami genetycznymi.
W ramach wczesnej interwencji logopedycznej u najmłodszych dzieci oferujemy:
 • stymulowanie prawidłowych odruchów w obrębie jamy ustnej i wygaszanie patologicznych wzorców,
 • likwidowanie parafunkcji,
 • naukę prawidłowego karmienia na wszystkich etapach poboru pokarmu,
 • pomoc w doborze właściwych akcesoriów potrzebnych do karmienia, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka,
 • masaże ustno-twarzowe,
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
 • usprawnienie pracy narządów artykulacyjnych,
 • pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego,
 • uwrażliwianie na bodźce słuchowe,
 • przygotowanie i prowokowanie dziecka do różnego rodzaju czynności, adekwatnych do jego wieku i możliwości.
Na zajęcia prosimy umawiać się indywidualnie ze specjalistami.
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe