tel. (63) 272-23-11  
miasto_top2
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą
ul. Stary Rynek 1 lok. 205, 62-600 Koło
Tel. 512 966 548
Grzegorz Mokrzycki - Prezes
Krzysztof Witkowski - Wiceprezes
Elżbieta Zawisna-Gross - Wiceprezes
Stefania Skąpska - Skarbnik
www: www.spmknw.pl

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska Poznań
HUFIEC Koło

ul. Blizna 45, 62-600 Koło
Tel. (63) 27 21 334

Kolskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Grodzka 21, 62-600 Koło
Zbigniew Brzozowski - Prezes Zarządu - tel. 669 466 781
Lucyna Trafna - Zastępca Prezesa
Elżbieta Juszczak - Członek Zarządu

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Triathlon"
ul. Kolejowa 5, 62-600 Koło
Tel. (63) 27 21 088
Tomasz Brett - Prezes MLUKS
Grzegorz Chmielik - Sekretarz MLUKS

Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Koło
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło
Tel. (63) 27 20 770
Przemysław Galiszkiewicz - Prezes Klubu
Jarosław Kropidłowski - Wiceprezes
Jarosław Kawka - Skarbnik

Kolski Klub Sportów Walki
ul. Sienkiewicza 57/5, 62-600 Koło
Marlena Wojewoda - Prezes Zarządu
Krzysztof Wojewoda - Wiceprezes

Stowarzyszenie Malinowa Mamba
ul. Kolejowa 34/79
62-600 Koło
Prezes - Mariusz Kwarciński
Wiceprezes - Krystian Szczesiak
tel. 601 732 981
tel. 605 555 797
www.malinowamamba.pl
email:  malinowamamba.pl@gmail.com

 
ABC Malinowej
 
Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiej szajki jak ta.

Ktoś nas kiedyś nazwał grupą znajomych, co nie do końca jest prawdą. Jesteśmy przyjaciółmi, znamy się od lat. Wiele razem przeszliśmy. Były to chwile dobre, były też złe. Razem zakładaliśmy rodziny, razem rodziliśmy nasze dzieci. Spędzamy razem nasz wolny czas. Każdy z nas jest inny, ale połączyła nas wspólna pasja, zainteresowania. W naszych głowach zawsze siedziało to coś. Bardzo długo jednak nie potrafiliśmy tego zmaterializować. Aż przyszedł piękny wiosenny dzień, w którym postanowiliśmy założyć drużynę piłkarską. Od początku wiedzieliśmy, że granie w piłkę to będzie tylko dodatek do naszej innej działalności. Z biegiem czasu skład się krystalizował. Nasze szeregi zasiliły nowe osoby, z głowami pełnymi pomysłów.

Zajmujemy się organizacją różnorakich imprez. Ich wspólnym mianownikiem jest zawsze bezinteresowne oddanie części siebie drugiemu człowiekowi. Chcemy pokazać innym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wiele razy słyszeliśmy opinie, że w Kole nic się nie dzieje, że nie ma rozrywek dla młodych ludzi. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, udowodnić, że jednak można. Trzeba tylko chcieć. Czerpiemy z tego ogrom pozytywnych emocji i frajdy.

Mamy zamiar również szerzyć idee wolności, pokoju, poszanowania praw mniejszości. Chcemy pokazać innym, że świat wcale nie musi być szary i smutny. Stąd różowe barwy Malinowej Mamby. Pragniemy sprowokować innych do zatrzymania się na chwilę, do zastanowienia się nad sobą.

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
ul. Asnyka 32/9
62-600 Koło
Lider Krajowy Stowarzyszenia - Mariusz Bogumił Świderski
wice Lider Krajowy - Piotr Kłosowski
www.medyczni.manifo.com
e-mail: wielkopolska.medyczni@gmail.com

Do podstawowych działań Stowarzyszenia, jakimi pragniemy się zajmować należą między innymi:

 • popieranie rozwoju medycyny opiekuńczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • upowszechnienie wiedzy medycyny opiekuńczej, po przez kampanie promocyjne oraz wszelkiego rodzaju projekty społeczne,
 • troska o interesy Opiekunów Medycznych, promowanie wiedzy na temat wymienionego zawodu,
 • organizowanie szkoleń dokształcających dla Opiekunów Medycznych,
 • dbałość o właściwy poziom etyki, wysokie kwalifikacje, i solidarność zawodową.

Jednak poznając w dalszym ciągu potrzeby rynku medycznego, z czasem pragniemy rozszerzać naszą działalność na rzecz zawodu Opiekun Medyczny.
 
Kolskie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów Przyszłość"
ul. Wojciechowskiego 30A, 62-600 Koło

Celem stowarzyszenia jest propagowanie trzeźwości i zmianę obyczajów w kierunku usunięcia z życia rodziny i jednostki oraz zakładów pracy napojów alkoholowych, jako stałych składników różnych uroczystości jak i wydarzeń dnia codziennego.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole
ul. Wojciechowskiego 21a, 62-600 Koło
Tel. (63) 27 20 992, Fax (0 63) 26 16 586
Urszula Szurgot - Przewodnicząca Zarządu Koła
Bożena Wiśniewska - Skarbnik
E-mail: psouukolo@poczta.onet.pl
www: http://www.kolo.psouu.org.pl

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Kolskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Zawadzkiego 22/13, 62-600 Koło

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych, popularyzacja wyników badań oraz wiedzy przyrodniczej, prowadzenie działalności edukacyjnej.

Centrum Wolontariatu Ziemi Kolskiej im. Jana Pawła II
ul. Klasztorna 1, 62-600 Koło

Celem stowarzyszenia jest zrzeczenie aktywnych obywateli i umożliwienie im podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy przy pracy dobrowolnej i bezpłatnej na rzecz osób potrzebujących pomocy, zwiększenie wiedzy i upowszechnienie idei pracy woluntarystycznej, wspieranie organizacji i instytucji publicznych i prywatnych, wspieranie materialnie i usługowo osób najbardziej potrzebujących.

Ochotnicza Straż Pożarna. Miejska Orkiestra Dęta
ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
Jerzy Budka - Prezes - tel. 601 785 190
Krzysztof Kurczoba - Skarbnik

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej"
ul. Dąbska 40, 62-600 Koło, I piętro
tel. (63) 26 10 148
Leszek Molicki - Prezes
Dariusz Kreczyński - Wiceprezes
www.free.ngo.pl/sprawniinaczej
www.kson.com.pl

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Opieka Paliatywna Powiatu Kolskiego
ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło
Tel. (63) 272 17 78, 0-603 807 693

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do stworzenia warunków godnego umierania, przygotowania chorych i ich rodzin do kresu życia i śmierci oraz zniesienia bólu wszelkimi znanymi i moralnie dopuszczalnymi środkami.

Manufaktura Piosenki Harcerskiej "Wartaki"
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
tel. 607 39 64 11
Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa 22
62-600 Koło
Andrzej Pietrzak - Przewodniczący Rady Wartakowskiej
Agata Dziedziczak - Skarbnik
e-mail: wartaki@wartaki.pl
strona www: www.wartaki.pl

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie i upowszechnianie kultury muzycznej dzieci i młodzieży harcerskiej w kraju i zagranicą, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

Towarzystwo Śpiewaczo - Muzyczne "Lutnia" im. St. Moniuszki
ul. Kościelna 8, 62-600 Koło

Celem stowarzyszenia jest tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i zagranicą, popularyzacja polskiej twórczości muzycznej poza granicami Polski, kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków.

Ochotnicze Hufce Pracy
ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło
Tel. (63) 27 25 286

Polski Związek Niewidomych
ul. Kolejowa 48, 62-600 Koło
Tel. 519 514 198

Liga Obrony Kraju
Zarząd Powiatowy w Kole

ul. Pułaskiego 8, 62-600 Koło
Tel. (63) 27 20 195, 27 20 506

Liga Obrony Kraju
Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK "Kolska Starówka" w Kole

ul. Pułaskiego 8, 62-600 Koło
skrytka pocztowa nr 56
Tel. 691 358 576
e-mail: borys.1102@interia.pl
Ryszard Borysiewicz -  Kierownik Klubu LOK "Kolska Starówka" w Kole

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "Przystań"
ul. Południowa 30, 62-600 Koło
Tel. 601 798 313
Mariusz Skurzyński - Prezes Zarządu
Przemysław Stasiak - Zastępca Prezesa
Strona www: http://www.przystan.kolo.pl/

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "Przystań" posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kolskiego.

Stwowarzyszenie działa na terenie Rzeczypo­spolitej Polskiej, jego siedzibą jest miasto Koło. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, ich dobrowolnych skałdkach oraz darowiznach darczyńców. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie ma charakter apolityczny.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • rozwijanie form kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyki w środowisku dorosłych i młodzieży.
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
 • kultywowanie tradycji miasta nad Wartą oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o sportach wodnych, turystyce i ekologii,
 • integrowanie środowisk młodzieżowych, uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania,
 • kształtowanie charakterów młodzieży oraz nawiązywania po­między nimi bliższych kontaktów i współpracy,
 • pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia,
 • zaspokojenie potrzeb swoich członków w zakresie aktywnego uprawiania turystyki ,kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, w szczególności w zakresie sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa i sportów motorowodnych),
 • upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
 • zapewnienie warunków do uprawiania sportów wodnych, motorowodnych, narciarstwa wodnego, turystyki wodnej,
 • propagowanie aktywnego wypoczynku nad wodą poprzez uprawianie ww. sportów,
 • rozszerzenie innych form sportowo - rekreacyjnych przy współudziale szkół, miasta i powiatu kolskiego,
 • prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnych na rzecz osób dorosłych i młodzieży niepełnosprawnej,
 • prowadzenie edukacji w zakresie szeroko rozumianej ekologii, turystyki i rekreacji ruchowej.

Fundacja SM to nie wszystko
Cisew 33 62-700 Turek
smtoniewszystko@wp.pl
tel-695-553-908
www.sm-toniewszystko.com
Oddział - Koło
ul. Kolejowa 24/4
62-600 Koło
Tel - 796-358-611
numer KRS 0000568617

Fundacja kieruje swoją pomoc dla chorych na stwardnienie rozsiane.

Stowarzyszenie Kolanie
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
tel. 502 016 500
e-mail: stowarzyszeniekolanie@gmail.com
Krzysztof Mazurkiewicz - Prezes
Artur Piechalak - Wiceprezes: artur.piechalak@gmail.com


Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe