tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Deklaracje

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy je składać w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne deklarację składają zarządcy nieruchomości.

Nieruchomości jednorodzinne i zagrodowe deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po wystąpieniu  poniższych okoliczności:
 • urodzenie dziecka,
 • zgon mieszkańca nieruchomości,
 • zamieszkanie nowej osoby na nieruchomości,
 • wynajęcie dodatkowej osobie pokoju czy lokalu mieszkalnego,
 • powrót mieszkańca z zagranicy,
 • powrót studenta/ ucznia z akademika/ stancji,
 • zamieszkania na nowej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 • zakupu lub sprzedaży nieruchomości.
Wzór deklaracji do pobrania poniżej:


W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wskazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące nieruchomość, bez względu na ich wiek, ilość wytwarzanych odpadów i miejsce zameldowania.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi (Spółdzielni Mieszkaniowa, SM „Jedność”, KTBS, wspólnoty mieszkaniowe) deklarację składa zarząd spółdzielni, wspólnoty.

W związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest wymagane składanie nowej deklaracji !!!

O wysokości nowej opłaty zostaną Państwo poinformowani w zawiadomieniu.
 

 
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe