tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

W zabudowie wielorodzinnej obowiązuje system pojemnikowy.

Częstotliwość wywozu:
  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień oraz dodatkowo na zgłoszenie właściciela nieruchomości;
  • segregowanych w tym papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady - nie rzadziej niż raz na tydzień oraz dodatkowo na zgłoszenie właściciela nieruchomości;
  • popiół i żużel z palenisk domowych - po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do zbiórki, nie rzadziej niż raz w tygodniu (październik- kwiecień).
W zabudowie jednorodzinnej obowiązuje system pojemnikowo-workowy.

Częstotliwość odbioru odpadów jest przedstawiona w tabeli poniżej.
 
Aby odpady zostały odebrane należy wystawić pojemnik i worki na zewnątrz posesji – najlepiej przed bramą .

Firma odbierająca odpady zaczyna odbiór od godziny 7.00, dlatego ważne jest by pojemniki i worki na śmieci były o tej godzinie już przygotowane do zabrania.

Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować pozostawieniem odpadów a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty.

Odpady powinny być wystawiane do zabrania w terminach zawartych w harmonogramach wywozu. Harmonogramy zostaną dostarczone przez przedsiębiorcę.

Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe