tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Psy - nie tylko bezpańskie

Baner PSY - NIE TYLKO BEZPAŃSKIE, zawiera zdjęcia i informacje o przechowywanych psach, pomoże właścicielom w odzyskaniu swoich zwierząt, lub da szanse czworonogom na znalezienie nowego domu.

Odławianie bezpańskich zwierząt

Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie miasta Koła zajmuje się całodobowo Zakład Wielobranżowy „Szydłowski” Koło, tel. kontaktowy 693 610 607.

Zgłoszenia można również kierować do Straży Miejskiej w Kole (tel. 63 27 20 379) lub Urzędu Miejskiego w Kole (tel. 63 26 27 551) w godzinach ich pracy.

Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi sprawuje Przychodnia dla Zwierząt w Kole, ul. Bogumiła 65  - tel. 63 2721132, 603 138 302.
 

Adopcje

UWAGA!

Cztery kociaki szukają ciepłego domu lub przyjaznego podwórka. Niestety, nie mamy jeszcze zdjęć kotków. Osoby zainteresowane ich przygarnięciem mogą uzyskać informacje o adopcji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 12 w Kole, pod nr tel. 63 26 27 550.

W punkcie przechowywania zwierząt mieszczącym się przy ul. Bursztynowej (Kolonia Powiercie, dojazd od ul. Dąbskiej – za obwodnicą m. Koła) przetrzymywane są bezpańskie psy odłowione z terenu miasta Koła. Mają zapewnioną opiekę weterynaryjną. Właściciele zaginionych czworonogów tam mogą ich poszukiwać, a chętni mogą zaadoptować wybranego przez siebie pieska. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie właściciela zwierzęcia, zostaną podjęte starania o przekazanie go osobom trzecim.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole poleca i zachęca do adopcji psów. Adopcja jest całkowicie bezpłatna, pieski są szczepione i zaczipowane. Ponadto Rada Miejska w Kole w dniu 27 marca 2013 r. podjęła uchwałę, że każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Koło, który zaadoptuje bezdomnego psiaka uzyska czasowe zwolnienie z opłaty od posiadania psa.

Szczegółowe informacje na temat adopcji uzyskać można pod nr tel. 63 26 27 550 w godz. od 8.30 do 14.30.Program opieki nad zwierzętamiZbieranie padłej zwierzyny

Usuwanie padłej zwierzyny z terenu miasta Koła wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Koło, ul. Dąbska 40:
 • tel. (63) 27 20 139 (w godz. 7:00 do 15:00).
 • tel. kontaktowy 695 585 635 (po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy).

Obowiązki właścicieli zwierząt

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie określa Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz uchwały: 

W przypadku utraty psa lub jego zbycia, właściciel zobowiązany jest do wyrejestrowania go w Urzędzie Miejskim w Kole. Wyrejestrowania dokonujemy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój 110 w godz. od 7.30 do 15.30  (Tel. 63 26 27 550).
 
Właściciele, od których zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 ze zm.) nie pobiera się opłaty od posiadania psów również zobowiązani są zgłosić podstawę zwolnienia w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 


Psy agresywne i hodowla psów

Zasady hodowli oraz utrzymywania psów rasy uznawanej za agresywną reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 122), której Art. 10. ust. 1 brzmi: „Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa”.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole, w zakładce „ Załatwianie spraw”/Psy rasy agresywnych/Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne wg Rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 28  kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r.  Nr 77, poz. 687):

 1. amerykański pit  bull terier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentynski;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. Anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujacy;
 11. owczarek kaukaski

Informacja dla właścicieli psów

 1. Burmistrz Miasta Koła informuje, że z dniem 20 grudnia 2016 r. skończyła się  finansowana przez Gminę Miejską Koło akcja bezpłatnego czipowania psów. Od roku 2017 czipowanie psów wykonywane jest na koszt właściciela, z uwzględnieniem zwolnienia określonego w Uchwale Nr II /6/2018 z dn. 30 listopada 2018 r.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące opłaty od posiadania psa zamieszczone są na www.bip.kolo.pl w zakładce Podatki na 2020 rok
 
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe