tel. (63) 272-23-11  
biznes_top1
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Organizacje gospodarcze

Kolska Izba Gospodarcza
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 27, pokój 108, 109
tel. (63) 26 17 882
www: http://kigkolo.pl/
e-mail: kig-kolo@konin.lm.pl

Zadaniem Izby jest:
 • stałe reprezentowanie interesów swoich członków oraz działanie na rzecz ich ochrony wobec organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji krajowych i zagranicznych,
 • współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i angażowania kapitałów w indywidualną i grupową własność środków produkcji,
 • rozwijanie współpracy między nauką, przemysłem oraz handlem dla usprawnienia nowych osiągnięć organizacyjnych, technicznych i technologicznych,
 • propagowanie osiągnięć i badań w dziedzinie postępu organizacyjno-technicznego oraz inspirowanie osiągnięć w tym zakresie,
 • udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
 • tworzenie warunków dla prowadzenia przez członków Izby działalności gospodarczej zgodnie z interesem gospodarki narodowej,
 • wykonywanie innych zadań między innymi powierzonych Izbie na jej wniosek przez Radę Ministrów i inne organy administracji publicznej.
 
KOLSKA IZBA GOSPODARCZA W TYM ROKU ZOSTAŁA CZŁONKIEM WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW LEWIATAN
 
DOŁĄCZ DO KIG
Członkiem KIG-u może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na terenie powiatu kolskiego, niezależnie od wielkości i dziedziny działania.
 
   

Cech Rzemiosł Różnych
62-600 Koło, ul. Włocławska 7
Tel. 63 2720951, e-mail: kolocech1@wp.pl
 
Cech Rzemiosł Różnych w Kole jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła. Jego tradycje sięgają  XIV wieku - czasów lokacji miasta Koła. Cech posiada osobowość prawną , jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.  Organami statutowymi Cechu są:  Walne Zgromadzenie Członków Cechu,  Zarząd Cechu,  Komisja Rewizyjna i  Sąd Cechowy.

W Cechu zrzeszonych jest obecnie ponad  100 zakładów rzemieślniczych różnych branż. Podstawą działalności jest nowoczesne wyposażenie,  dostosowanie do wysokich wymogów rynku i rzetelna praca wobec klientów zakładów rzemieślniczych. Istotnym elementem działalności jest szkolenie uczniów. Odbywa się to  we współpracy ze szkołami zawodowymi powiatu kolskiego.

Spośród usług oferowane przez biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Kole przy ul. Włocławskiej 7 najważniejsze to możliwość uzyskania informacji  o tym jak założyć firmę, gdzie załatwić formalności, jak zdobyć  pieniądze na prowadzenie zakładu rzemieślniczego.

Poza tym pracownice biura i członkowie Zarządu pomogą w załatwieniu innych formalności:
 • sporządzą  umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • w imieniu członków Cechu wypełnią wnioski o zawarcie umowy o refundację i wnioski  o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych
 • promują naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych, przygotowują  i udostępnią dokumentację związaną  z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle
 • reprezentują zrzeszonych w Cechu rzemieślników w urzędach publicznych i instytucjach samorządu. 
Oferty inwestycyjne
Przetargi wg. PZP
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe