tel. (63) 272-23-11  
Opieka_top1
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny został powołany na mocy art. 9a  ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.)
 
W dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Kole podjęła Uchwałę Nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Miejskiej Koło
 
Zarządzenie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kole z dnia 13 marca 2020 roku

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego


 

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy osobie lub rodzinie doświadczającej przemocy.
 
 

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
 
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 
 1. JEST INTENCJONALNA. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. 
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE. Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony 
 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez pracę środowiskową,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, edukacja publiczna,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Więcej informacji pod adresem:  http://www.mops.kolo.bipst.pl/index.php?grupa=508313
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe