tel. (63) 272-23-11  
ue_top2
Miasto Koło
Środa, 27 września 2023   Imieniny: Damiana, Amadeusza, Mirabelli

13 października 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Miejską Koło reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Koła, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie projektu “Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III “Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.2 “Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Schematu 2 “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 16 sierpnia 2011 r. podpisano aneks do umowy o dofinasowanie.

1 285 375,45 złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma Miasto Koło na termomodernizację budynków oświatowych w mieście Kole w ramach działania 3.2 “Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”. Realizacja rzeczowa projektu zakończy się w listopadzie 2011 roku.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2. Podjęcie przedsięwzięć przewidzianych w niniejszym projekcie pozwoliło dostarczyć społeczności gminnej 2 zmodernizowane obiekty użyteczności publicznej. Prace termomodernizacyjne budynków szkolnych przyczynią się do poprawy komfortu przebywania uczniów, nauczycieli i innych osób korzystających z budynków i przebywających w nim w sezonie jesienno-zimowym.

Planowane działania przyczynią się do ograniczenia strat ciepła budynków, a to natomiast sprawi, iż znacznemu obniżeniu ulegnie wysokość kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz zmniejszeniu ulegnie emisja substancji szkodliwych dla środowiska. Projekt przewiduje rozwiązanie istniejących problemów energetycznych i technicznych w budynkach szkół poprzez następujące prace:

- zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne w wyniku ocieplenia ścian metodą bezspoinową (styropian),
- zmniejszenie strat przez stropodach dzięki ociepleniu stropodachu styropianem z wartstwą papy termozgrzewalnej w części niewentylowanej,
- zmniejszenie strat przez stropodach wentylowany dzięki ociepleniu stropodachu ekofibrem w przestrzeni wentylowanej,
- zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna oraz zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego poprzez dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 podwyższenie sprawności instalacji c.o. odbędzie się poprzez regulację systemu grzewczego, hermetyzację instalacji, izolację przeowdów, montaż zaworów termostatycznych, a w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 poprzez uzupełnienie izolacji, regulację systemu grzewczego, nową krzywą grzewczą, regulację obiegów. W budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2 planowane jest także zmniejszenie strat na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w wyniku modernizacji instalacji ciepłej wody, polegającej na montażu kolektorów słonecznych.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są dzieci i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 2, którzy przebywają w budynkach szkół i z nich korzystają.

Miasta partnerskie
miasto partnerskie
Kalendarz imprez
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe