tel. (63) 272-23-11  
ue_top2
Miasto Koło
Środa, 6 grudnia 2023   Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny

Przydatne adresy

Główne instytucje Unii Europejskiej

Komisja Europejska
European Commission
Secretariat General
200, rue de la Loi
1049 Brussels
Belgium
tel.: (00 32 2) 299 11 11
fax: (00 32 2) 295 01 38, 295 01 39
http://ec.europa.eu/

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 WARSZAWA
tel.: (+48 22) 556 89 89
fax.: (+48 22) 556 89 98
e-mail: comm-rep-poland@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

Punkt Informacyjny Unii Europejskiej
Punkt Informacyjny UE znajduje się w budynku Centrum Jasna, wejście od ulicy Świętokrzyskiej
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. 0-22 55 68 970/971

Parlament Europejski
European Parliament
Avenue de l'Europe
F-67001 Strasbourg Cedex
France
tel.: (00 33 3) 88 17 40 01
fax: (00 33 3) 88 35 53 05
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl

Parlament Europejski
Centre Européen
Plateau du Kirchberg BP 1601
L-2929 Luxembourg
Luxembourg
tel.: (00 35 2) 43 00 1
fax: (00 35 2) 43 70 09
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl

Parlament Europejski
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
Information Office of the European Parliament
97-113, rue Belliard
B-1047 Brussels
Belgium
tel.: (00 32 2) 284 21 11
fax: (00 32 2) 230 69 33
http://www.europarl.eu.int

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
European Court of Justice
Boulevard Konrad Adenauer
L-2925 Luxembourg
Luxembourg
tel.: (00 35 2) 43 031
fax: (00 35 2) 43 03 26 00
http://www.curia.eu.int

Rada Unii Europejskiej
Council of the European Union
Justus Lipsius Building
Information, Documentation
175, rue de la Loi/Wetstraat
B-1048 Brussels
Belgium
tel.: (00 32 2) 285 61 11,
fax: (00 32 2) 285 73 97
public.relations@consilium.eu.int
http://consilium.europa.eu/

Trybunał Obrachunkowy Court of Auditors
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg
Luxembourg
tel.: (00 35 2) 43 98 410
fax: (00 35 2) 43 98 430
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/splash_page

Komitet Ekonomiczno - Społeczny
The Economic and Social Committee
2, rue Ravenstein
B-1000 Brussels
Belgium
tel.: (00 32 2) 546 94 71
fax: (00 32 2) 546 82 41
georgine.willems@esc.eu.int
http://eesc.europa.eu/index_en.asp

Komitet Regionów
Committee of Regions
79, rue Belliard
B-1040 Brussels
Belgium
tel.: (00 32 2) 282 22 03
fax: (00 32 2) 282 83 21
http://www.cor.europa.eu/

Europejski Bank Centralny
European Central Bank
Europejski Instytut Monetarny
European Monetary Institute - EMI
Keiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt / Main
Germany
tel.: (00 49 69) 13 440
fax: (00 49 69) 13 44 60 00
info@ecb.int
http://www.ecb.int/ecb/html/index.pl.html

Europejski Bank Inwestycyjny
European Investment Bank
100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Luxembourg
tel.: (00 35 2) 43 79 31 50
fax: (00 35 2) 43 79 31 89
m.messner@eib.org
http://www.eib.org

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
European Ombudsman
1, Avenue du Président Robert Schuman
F-67001 Strasbourg Cedex, BP 403
France
tel.: (00 33 3) 88 17 23 13
fax: (00 33 3) 88 17 90 62
Euro-ombudsman@europarl.eu.int
http://www.ombudsman.europa.eu/home/pl/default.htm

Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej
Rue Stevin, 139 
1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 7804 200
Fax: +32 2 7804 297
http://www.brukselaeu.polemb.net/
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
Kalendarz imprez
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe